ASIGURAREA RĂSPUNDERII OPERATORULUI DE TRANSPORT RUTIER

Asigurarea ROTR este destinată operatorilor de transport rutier pentru obținerea licenței de transport. Conform prevederilor legale în vigoare, operatorul de transport trebuie să facă dovadă că dispune de capacitate financiară în valoare de 9.000 euro pentru primul autovehicul și de câte 5.000 euro pentru fiecare din celelalte autovehicule. Capacitatea financiară se certifică prin capitalul social propriu, completat cu garanții bancare sau asigurare.

Poliță acoperă răspunderea ce îi revine Asiguratului pentru prejudicii materiale produse unor terțe persoane care au calitatea de Beneficiari ai serviciilor de transport ce ar fi trebuit prestate de Asigurat, în derularea contractelor de transport rutier încheiate, că urmare a finalizării procedurilor judiciare de lichidare a Asiguratului, dacă debitul către terțul prejudiciat nu s-a stins în urmă lichidării capacității financiare proprii a Asiguratului prin plăți făcute către debitorii săi.

Asiguratorul va despăgubi terții prejudiciati de Asigurat până la limită răspunderii prevăzută în poliță de asigurare pentru:

  • Prejudicii materiale aduse unor terțe persoane că urmare a neonorarii unor comenzi sau contracte de transport, cauzate de declanșarea procedurilor judiciare de lichidare a Asiguratului;
  • Cheltuieli suplimentare făcute cu acordul Asiguratorului pentru organizarea unor transporturi în vederea onorarii comenzilor sau contractelor de transport încheiate;
  • Cheltuieli cu apărarea împotrivă unor pretenții nejustificate ale unor terțe persoane, făcute cu acordul Asiguratorului;
  • Cheltuieli de judecată la care este obligat Asiguratul în procesul civil;
  • Cheltuieli cu expertize făcute cu acordul Asiguratului.

Vă rugăm să citiți condițiile de asigurare aferente societății de asigurare la care doriți încheierea poliței !

Solicită ofertă!

Poți lua legătura cu noi utilizând formularul alăturat și îți vom răspunde în cel mai scurt timp!