Pachetul nostru de servicii cuprinde obținerea de duplicate ale actelor autovehiculului aflat în proprietatea d-voastră, indiferent  este vorba de acte pierdute, furate sau deteriorate. De asemenea, putem obține în numele d-voastră și dubluri ale plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.Precizăm  pentru documentele pierdute sau furate, putem obține duplicate ale actelor doar cu asumarea responsabilității juridice din partea proprietarului sau a utilizatorului autovehiculului.

Obținere duplicat carte de identitate vehicul (CIV)

Pentru cartea de identitate a vehiculului, duplicatul se eliberează de către Registrul Auto Românînsă în procesul de emitere a duplicatului mai sunt implicate și alte instituții ale statului (Serviciul de ÎnmatriculăriAdministrația Locală, Monitorul Oficial). Noi asigurăm preluarea documentelor din partea d-voastrăpregătirea documentației necesare obținerii duplicatului, achitarea tuturor taxelor aferente obținerii acestuia, reprezentarea în relația cu fiecare dintre instituțiile implicate în proces și predarea duplicatul solicitat.

Obținere duplicat talon

Pentru obținerea duplicatului de talon, pe care îl eliberează Serviciul de Înmatriculări, pachetul nostru de servicii cuprinde întocmirea documentației necesare obținerii acestuia, plata taxelor aferente solicitării duplicatului, depunerea și ridicarea dosarului la Serviciul Înmatriculări, precum și predarea către d-voastră a duplicatului.

Obținere dublură plăcute numere

Dublură plăcuței cu nr. de înmatriculare se obține de la Serviciul de Înmatriculări, iar oferta noastră cuprinde depunerea dosarului și ridicarea plăcuței (plăcuțelor), precum și predarea acesteia către d-voastră.

Obținerea duplicatelor din străînătate

În cazul în care va aflați în străînătate și aveți nevoie  obțineți duplicate ale actelor unui autoturism înmatriculat pe numele dvs în România, putem obține aceste documente pentru dvs! Tot ce aveți de făcut este  ne împuterniciți printr-o procura notarialăautentificată în țară în care va aflați acum, pentru a va reprezenta la instituțiile statului implicate în procedurile necesare obținerii duplicatelor.

Solicită ofertă!

Poți lua legătura cu noi utilizând formularul alăturat și îți vom răspunde în cel mai scurt timp!